Dyrektor Centrum Sportu Wilanów m.st Warszawy Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.