Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz Uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów Nr: 681/III/2014 z dnia 25.03.2014 r. Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów.