Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.