W dniu 10.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów zostały wywieszone na okres 21 dni wykaz garażu przeznaczonego do najmu poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowego najemcy (zał. do uchwały nr 685/III/2014 r., Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09.04.2014 r.).