W dniu 27 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie konkursu ofert (zał. do uchwały nr 681/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 25.03.2014 r.).