Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 08.01.2014 r. do 29.01.2014 r. na najem garaży nr 17, 26 i 65 przy ulicy Kosiarzy / Aleja Wilanowska.