Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2013 r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.10.2013 r.– 06.11.2013 r. na najem garażu Nr 6 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów. Treść komunikatu znajduje się w załączniku.