Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 14.07.2009 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych  w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania  w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat Burmistrz Dzielnicy Wilanów podaje do publicznej wiadomości:

w związku z niewpłynięciem żadnej oferty, przeprowadzony konkurs na najem garażu zakończył się wynikiem negatywnym.