W dniu 25 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert  (zał. do uchwały nr 586/III/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 24.09.2013 r.).