Informujemy, że 12 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy został wywieszony na okres 21 dni wykaz garaży przeznaczonych do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 536/III/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.06.2013 r.). Wykaz garaży znajduje się w załączniku.