Szczegóły komunikatu o zakończeniu prac komisji w sprawie wynajęcia garażu znajduja się w załączniku.