Szanowni Państwo,
wobec sygnałów docierających do Urzędu Dzielnicy Wilanów o osobach, które informują Państwa o wymianie na koszt Miasta pieców na paliwo stałe pragniemy zapewnić Państwa, że osoby te nie są w żaden sposób związane z Urzędem Dzielnicy/ Miasta i nie działają na jego zlecenie. Miasto dotuje modernizację kotłowni i likwidację starego pieca na paliwo stałe w przypadku zastępowania ich nowym źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym lub przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Miasto nie dofinansowuje zakupu pieców na paliwo stałe spełniających wyższe normy np. kryteria normy PN-EN 303-5:2012 – klasa 5.
Mieszkańcy, ze środków budżetu m.st. Warszawy, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości (inf. dla osób fizycznych) 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni: przy zakupie i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową maksymalnie do 7 tyś. zł a w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej maksymalnie do 10 tys. zł.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie pod linkiem: link

Ponadto Mieszkańcy, ze środków budżetu m.st. Warszawy, mogą uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.