W załączniku znajduje się apel Prezydenta m.st. Warszawy o pomoc wolno żyjącym kotom.