Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa lub kota jest:
•    wypełnienie w 2 egzemplarzach przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota,
•    okazanie dowodu tożsamości,
•    okazanie książeczki szczepień psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia,
•    ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,
•    dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu

Zakończyła się natomiast akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów w Warszawie. Kolejna zaplanowana jest na wiosnę 2016 roku.