Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Koszt zabiegu obejmuje:
- wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
- wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
- wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.
Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:
- wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza
pn. „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* w 2015 roku” [pobierz]. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
- to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany). Ponadto, w przypadku psów wymagane jest aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTARCJI ZWIERZĄT:
- u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza się niekontrolowana agresja,
- nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych,
- nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt,
- większe przywiązanie do właścicieli - swojego „stada”,
- sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
- sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
- kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty,
- dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

A B C  ZABIEGÓW:
- Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny  być w trakcie cieczki/rui.   
- Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
- Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
- Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

ŚLEPE MIOTY

W ramach ww. akcji, w tych samych zakładach leczniczych dla zwierząt, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu uśpienia ślepego miotu – wzór wniosku dostępny w zakładach leczniczych. Całkowity koszt zabiegu pokrywa Miasto Stołeczne Warszawa.
Powyższy zabieg jest wykonywany na podstawie art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) oraz wynika z realizacji Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 r.