Zainteresowani już dziś mogą zbierać elektroodpady, opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium i szkła będziemy jak co roku zbierać te odpady rozdając w zamian rośliny. Punkt zbiórki tradycyjnie uruchomiony zostanie na Stadionie Skra, a nad jego organizacją będzie czuwać Remondis Electrorecycling.

Zbierać będziemy wg następującego przelicznika:
1 szt. dużego sprzętu = 1 roślinka
3 szt. średniego sprzętu = 1 roślinka
6 szt. drobnego sprzętu = 1 roślinka
1 szt. średniego sprzętu i 4 szt. drobnego sprzętu = 1 roślinka
2 szt. średniego sprzętu i 2 szt. drobnego sprzętu = 1 roślinka
20 opakowań szklanych (słoiki, butelki) = 1 roślinka
20 opakowań z tworzywa (butelki po napojach, chemii gospodarczej) = 1 roślinka
20 puszek aluminiowych po napojach = 1 roślinka

•   Jednym z partnerów Światowego Dnia Ziemi będzie Polska Organizacja Turystyczna, która serdecznie zaprasza do odwiedzenia jej stoiska i poznania laureatów polskiej edycji konkursu Eden. Więcej Informacji na temat unikalnych miejsc w Polsce znajdą Państwo na stronie www.edenpolska.pl

•    Lasy Państwowe tradycyjne przygotowały sadzonki rodzimych drzew, rozdanych będzie 5000 sadzonek. Odwiedzając stoiska Lasów Państwowych przygotowane z myślą o uczestnikach Dnia Ziemi 2015, będzie można, poznać zasady zachowania się w lesie, nauczyć się jak racjonalnie korzystać z lasu, odwiedzić stoiska 3 Leśnych Kompleksów Promocyjnych

•    Kraina Małych Przyjaciół OZE, czyli ekologiczne warsztaty edukacyjne
i artystyczne nt. odnawialnych źródeł energii. Konkursy plenerowe, quizy oraz zabawy rodzinne. Astronomiczna lekcja o klimacie. Laboratorium przemian

•    Ciekawie zapowiada się stoisko naszego głównego finansującego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbędą się na nim wspólne układanie puzzli, konkursy plastyczne, demonstracje modeli OZE


O czystość i porządek na festynie po raz kolejny zadba MPO w m. st. Warszawie.

Zapraszamy!

mapa Dzień Ziemi 2015