Postępowanie pn. Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - 1/WIR/2021 

 prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace.

Wejście na platformę następuje poprzez link:

 

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/23577/details