Informacje archiwalne o przeprowadzonych postępowaniach znajdują się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:  https://bzp.uzp.gov.pl/